Ildfast ildfaste stoffer

 • Premelted multifunctional iron slag refining of refining steel ladle

  Foroverlagt multifunksjonell jernslagg raffinering av raffineringsstål

  Dette produktet har høy funksjon av avsvovling og deoksydisering. Det kan redusere suifidet og oksysulfidet i smeltet stål til det laveste nivået. Den har funksjon av isolasjon og absorberer ikke-metallisk inkludering. Å bruke dette produktet kan bidra til å forbedre kvaliteten og fordelen med stålproduktet.

 • Steel ladle Aluminum magnesium refractory castable

  Stålstikk eldfast eldfast magnesium i aluminium

  Spaken brukes til stålfabrikker og støperier til å foreta stålvann og støping før ildovnen, elektrisk ovn eller omformer. Ildfast støpes når fôret på sleven kan forbedre bruken av sleven og forlenge levetiden til sleven.

 • Submerged Arc Foaming Agent for ladle refining furnace refractory

  Nedsenket Arc Foaming Agent for eldfaste raffineringsovner

  RMH-LF-produkt brukes til slepefineringsovn, RMH-DH-produkt brukes til stålproduserende nedsenket lysbueovn. Bruk av dette produktet vil sikre nedsenket lysskum under hele smelteprosessen. Det vil redusere tapet av lysstråling av buen og øke varmeeffektiviteten. Direkte strålerosjon fra høy temperaturbue til foringen kan unngås, foringets levetid vil være lengre. Avfosforiseringsgraden vil være høyere og smelttiden blir kortere.