Ildfast industri vokser raskt

Ildfaste materialer refererer generelt til uorganiske ikke-metalliske materialer med ildfasthet over 1580 ℃ og som er i stand til å motstå forskjellige fysiske og kjemiske endringer og mekaniske effekter. Analyse av utviklingsstatusen til den ildfaste industrien. Ildfaste materialer er viktige basismaterialer og viktige forbruksvarer for høy temperatur industri og alle høye temperatur enheter. De er mye brukt i høye temperaturindustrier som metallurgi, byggematerialer, ikke-jernholdige metaller og lett industri. Ildfaste materialer brukes i nesten alle bransjer som krever termisk prosessering og varmebehandling i produksjonsprosessen. Ildfastens teknologiske fremgang spiller en uerstattelig nøkkelrolle i utviklingen av høytemperaturindustrien.

Med den raske utviklingen av den ildfaste industrien fortsetter utstyrsnivået til viktige ildfaste selskaper, og den ildfaste industrien har også den vanskelige oppgaven med å tilpasse seg den teknologiske utviklingen og den raske utviklingen av industrier som stål, sement, glass og ikke jernholdige metaller. I følge analysen av ildfasteindustrien har Kinas ildfaste stoffer i utgangspunktet dannet et industrielt system for vitenskapelig forskning, design, produksjon og anvendelse etter mange års utvikling. Det har spilt en viktig rolle i utviklingen av Kinas industri.


Posttid: Mai-21-2020